Suomen Pesukone Oy:n tietosuojaseloste

(Henkilötietolaki (523/99) 10 §)

Rekisterin pitäjä: Suomen Pesukone Oy (Y-tunnus 2853495-2) Yhteyshenkilö: Jukka Kemppainen, p. +358 400 461198, sähköposti: asiakaspalvelu@autopesu.net Tekninen toteutus: Vidamin oy. Rekisterin nimi: Suomen Pesukoneen asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittely:

Rekisterissä olevia tietoja käytetään Suomen Pesukone Oy:n asiakkaiden palvelemiseen, asiakassuhteen ylläpitämiseen ja kehittämiseen ja palveluiden kehittämiseen.

Rekisterin tietosisältö, rekisteriin tallennettavat tiedot:

Pakolliset tiedot:

Asiakkaan nimi, syntymäaika, osoitetiedot, sähköposti, puhelinnumero, sopimukseen liittyvän ajoneuvon rekisterinumero, ajoneuvon tyyppi, ajoneuvon merkki ja malli, ajoneuvon väri, käyttäjätunnus ja salasana, asiakkuuden tyyppi, sopimustyyppi, sopimuksen alkamispäivä, sopimukseen tehdyt muutokset.  Näitä tietoja käyttämällä ylläpidämme ja kehitämme toimintaamme.

Vapaaehtoiset tiedot:

Suoramarkkinoinnin salliminen: Annettuja yhteystietoja voidaan käyttää Suomen Pesukone Oy:n palveluiden markkinointiin ja myyntiin ja palveluista tiedottamiseen ja luovuttaa Suomen Pesukone Oy:n yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei sitä ole erikseen kielletty.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaalta itsensä syöttämänä kirjalliselle sopimukselle tai digitaalisesti. Rekisterin tietoja voidaan verrata Trafin ajoneuvorekisteristä tietojen oikeellisuuden varmentamiseksi.

Tietojen luovutus EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus:

Manuaalinen käsittely: Rekisterissä on manuaalisena aineistona kirjallisen sopimuksen tehneiden asiakkaiden täyttämät jäsensopimukset.  

Digitaalinen käsittely:

Digitaalinen yhteys on SSL-suojattu. Kaikista kirjallisen tai digitaalisen sopimuksen tehneistä on digitaalinen rekisteri, joka on SSL-suojatulla palvelimella. Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla ja haittaohjelmatorjunnalla.

Tietoja säilytys:

Tietojen säilytys tapahtuu henkilötietolain 34 §:n mukaisesti ja rekisteri hävitetään, mikäli se ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, jollei rekisteriä siirretä Henkilörekisterilain 35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon. Asiakkaan tiedot hävitetään rekisteristä asiakkaan toivomuksesta. Pyynnön tietojen poistamisesta voi lähettää Suomen Pesukone Oy:lle sähköpostilla palaute@pesukone.fi tai kirjallisesti osoitteella Suomen Pesukone Oy, Laturinkatu 5, 45130 Kouvola.

Asiakastietojen tarkastus:

Suomen Pesukone Oy:n asiakasrekisterin rekisteriseloste on saatavilla www-palvelussa www.pesukone.fi. Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisterissä olevat tiedot. Mikäli asiakas haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee lähettää omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö Suomen Pesukone Oy:lle yllä mainittuun osoitteeseen. Tarkastuspyynnössä rekisteröidyn tulee ilmoittaa nimensä, osoitteensa ja puhelinnumeronsa ja sopimustietonsa ja osoittaa asiaa koskevat pyynnöt yhteyshenkilölle (yhteystiedot tietosuojaselosteen alussa).